Üdvözöljük a

Vizsgadelegálás

honlapján!

-

Vizsgadelegálás

Szerző: Dera | 2017. április 7.

A szakképzésről szóló, 2011. évi CLXXXVII. törvény (14-15. §) alapján a gazdasági kamara, a gazdasági érdekképviseleti szervezetekkel, és szakmai szervezetekkel együttműködve ellátja az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítést nyújtó szakmai vizsgák vizsgabizottságaiba történő vizsgaelnökök és kamarai tagok delegálását.

 

Ezen törvényi előírások végrehajtása céljából a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara pályázatot ír ki a Szakmai Vizsgabizottsági Tagi Névjegyzékbe való felvételre, illetve a tagság meghosszabbítására, bővítésére és módosítására.

 

A pályázatok elbírálásánál, illetve vizsgára delegálásnál előnyben részesül, az a személy, aki önkéntes vagy pártoló kamarai tag, vagy ilyen vállalkozás foglalkoztatottja.

Minimális feltételek:

 - Végzettségek:

- szakirányú főiskolai vagy egyetemi diploma + öt éves szakmai gyakorlat az adott szakmacsoportban, vagy

- szakmai és középiskolai végzettség, vagy mesterlevél, + öt éves szakmai gyakorlat az adott szakképesítésben, vagy 
- szakirányú végzettség, + 10 éves szakmai gyakorlat az adott szakterületen, előnyben részesítjük, aki vállalkozói gyakorlattal rendelkezik.

Büntetlen előélet

Megbízható e-mail elérhetőség

 

Új pályázat esetén benyújtandó:

- pályázati adatlap

- pályázati adatlap mellékletei (4 db)

- iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló, okiratok másolata

- géppel írt részletes szakmai önéletrajz

- legalább egy gazdasági kamarai tagtól, vagy szakmai szervezettől származó szakmai ajánlás (minimum fél, maximum 1 A/4-es oldal),
- vizsgaelnöki, vagy szakmai szakértői névjegyzékben való szereplés esetén annak igazolása (kinevezés másolata),
- egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány másolata,
- önkéntes/pártoló kamarai tagság igazolása (ha ilyennel rendelkezik).

 

Hosszabbítás/bővítés esetén benyújtandó:

- pályázati adatlap

- pályázati adatlap mellékletei (4 db)

- az előző pályázat elfogadása óta szerzett iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló, okiratok másolata,
- friss részletes szakmai önéletrajz

- vizsgaelnöki, vagy szakmai szakértői névjegyzékben való szereplés esetén annak igazolása (kinevezés másolata).

 

A pályázatok beadása folyamatos.
A pályázat leadására csak személyesen van lehetőség munkanapokon 8:00-16:00 óráig a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamaránál. (7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25. 3/310.)

 

Komplex szakmai vizsgáztatással kapcsolatos jogszabályok:

 - 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről (főként 9-17. §) - tartalmazza a szakmai vizsgáztatás törvényi hátterét, a vizsgáztatás rendszerének alapszabályait és kereteit. 

315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól –  leírja a vizsgáztatással összefüggő előkészítési, lebonyolítási, értékelési, dokumentálási és díjazási szabályokat, továbbá a vizsgabizottságban résztvevők jogait, kötelességeit és feladatait a vizsgákon.
Szakmai és vizsgakövetelmények – adott szakképesítésre vonatkozó követelmények, vizsgatevékenységek, időtartamok stb.

 

 

Vizsgadelegáló munkatárs:

 

Szeibert Szandra - szandra@tmkik.hu - (74) 411-661