Üdvözöljük a

Előre jár a bértámogatás a vendéglátóiparnak

honlapján!

-

Előre jár a bértámogatás a vendéglátóiparnak

Szerző: Dera | 2021. február 3.

A KORMÁNY EGY ÖSSZEGBEN KIFIZETI FEBRUÁR VÉGÉIG A BÉRTÁMOGATÁST!

 

Az intézkedés lényege, hogy az állami bértámogatást az igénylők előre megkapják majd, azaz nem az igényléssel érintett hónapot követően, utófinanszírozással teljesítik, hanem a pályázók az aktuális hónap elején hozzájuthatnak az igényelt bértámogatásához.

Az elszámolási rendszer úgy változik, hogy az érintett hónapot követően ellenőrzik a dolgozó megtartását és a bérek kifizetését.

 

A 2020.02.02-án megjelent Magyar Közlöny 2021. évi 16. száma az alábbiak szerint rendelkezik:  

 

A Kormány 43/2021. (II. 2.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról


A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

>>>

1. §

 

(1) A veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 14. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Ha a határozattal megállapított támogatásra a munkaadó bármely okból már nem vagy nem teljes egészében jogosult, azt – a munkaerőpiaci programban meghatározottak szerint – haladéktalanul be kell jelentenie a határozatot hozó fővárosi és megyei kormányhivatalnak.”

 

(2) Az R. 14. §-a a következő (5a) és (5b) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A munkaadó a támogatás időtartamának utolsó napját követő második hónap végéig – a munkaerőpiaci programban meghatározottak szerint – igazolja, hogy a részére folyósított támogatásra jogosult volt. Amennyiben ezen időpontig a munkaadó nem vagy csak részben igazolja a támogatásra való jogosultságát, a részére folyósított támogatás azon részét, amelyet jogosulatlanul vett igénybe, vissza kell fizetnie.


(5b) Ha a munkaadó a fővárosi és megyei kormányhivatal által megállapított visszafizetési kötelezettségének a visszafizetési kötelezettség megállapításától számított harmincadik napig eleget tesz, részére további, a visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó szankció nem kerül megállapításra.”


2. §

Az R. a következő 18. §-sal egészül ki:
„18. § A fővárosi és megyei kormányhivatalok által 3. alcím szerinti határozattal már megítélt bértámogatást – a munkaerőpiaci programban meghatározottak szerint – támogatási előlegként kell a munkaadó részére folyósítani.”


3. §

Az R. 14. § (5) bekezdésében az „utólag” szövegrész helyébe a „támogatási előlegként” szöveg lép.

Csatolt állományok: