Üdvözöljük a

GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK KAMARAI REGISZTRÁCIÓJA

honlapján!

-

 

Tisztelt Vállalkozók!

 

Felhívjuk figyelmüket, hogy az évente fizetendő kamarai hozzájárulás megfizetésének határideje 2021. március 31.

  

Online Regisztráció

 

(A képre kattintva közvetlenül indíthatja a programot!)

 A befizetés történhet átutalással az alábbi bankszámlaszámra:

 

CIB Bank Zrt. 10700237-02051404-52000001

 

Az összeg (5000 Ft) átutalásánál a közlemény rovatba feltétlenül kérjük feltüntetni a vállalkozás adószámát és a ’kamarai hozzájárulás’ szöveget.

 

vagy személyesen a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara ügyfélszolgálatán

 

7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25. 3. emelet

 

Ügyfélfogadási idő: Hétfőtől-csütörtökig: 8.00-12.00 és 13.00-16.00  Pénteken: 8.00-11.30

 

 

KERESÉS A REGISZTRÁLT CÉGEK KÖZÖTT

 

 

Tájékoztató a
gazdálkodó szervezetek kötelező regisztrációjáról
és a
kamarai hozzájárulás megfizetéséről

 

 

Az Országgyűlés 2011. november 21-én elfogadta az egyes adótörvények és az azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot, amely tartalmazza a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény módosítását is.

 

A kamarai törvény módosítása három lényeges változást tartalmaz:

 

A 2012. január 1-től életbelépő új rendelkezések alapján a gazdálkodó szervezetek (egyéni és társas vállalkozások) kötelesek

- a kamarai nyilvántartásba vételüket kezdeményezni,

- a kamarai közfeladatok ellátásához évente 5.000,- Ft kamarai hozzájárulást fizetni (a hozzájárulás összege önkéntes kamarai tagok esetén levonható a tagdíjból),

- a Kamara pedig köteles részükre a törvényben meghatározott szolgáltatásokat (tanácsadás gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben; üzleti partnerkeresés és pályázatfigyelés) térítésmentesen nyújtani.

 

A mezőgazdasági tevékenységek körét a 2012. évi CXXVI. törvény a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról határozza meg. Az egyéni vállalkozókra az „1. melléklet a 2012. évi CXXVI. törvényhez”, míg a társas vállalkozásokra a „2. melléklet a 2012. évi CXXVI. törvényhez” vonatkozik.

 

A törvénymódosítás nem érinti az agráriumot, vagyis a fő tevékenységként mezőgazdasági tevékenységet folytató vállalkozókat és vállalkozásokat (ők az agrárkamarába kötelesek jelentkezni).

 

Az egyéni vállalkozók közül azok sem kerülnek be a kereskedelmi és iparkamarák nyilvántartásába, amelyeknek van agrárkamarai tevékenységük. Ők is kötelezően a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tagjai.

 

Azonban azok az  egyéni vállalkozók, amelyek szerepelnek az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerben (FELIR), de a főtevékenységük nem mezőgazdasági, az agrárkamarai tagságuk mellett kötelesek a területi kereskedelmi és iparkamaránál is kezdeményezni a kamarai nyilvántartásba vételüket, és a kamarai hozzájárulást megfizetni.

 

További kivételt az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 2.§ (2) bekezdése állapít meg, mely szerint a magán-állatorvosi, az ügyvédi, az egyéni szabadalmi ügyvivői, a közjegyzői és az önálló bírósági végrehajtói tevékenységet folytatók szintén nem kötelesek nyilvántartásba vételüket kezdeményezni.

 

Lényeges továbbá, hogy a kamarai tagság továbbra is önkéntes marad, így a regisztrált vállalkozások nyilvántartásba vételükkel nem válnak kamarai taggá.

 

A törvény hatálybalépését követően létrejövő egyéni és társas vállalkozások a bejegyzésüket követő 5 napon belül kötelesek a székhely szerinti területi kereskedelmi és iparkamaránál a nyilvántartásba vételüket kezdeményezni és a regisztrációval egyidejűleg az éves kamarai hozzájárulás összegét kiegyenlíteni.

 

 

A bejelentés módja

 

A bejelentés történhet online, vagy a kamarai honlapokról kinyomtatható adatlap kitöltésével. Mindkét esetben a (géppel, illetve kézzel) kitöltött  és cégszerűen aláírt adatlapot – személyesen, faxon, postai úton vagy szkennelés után elektronikus levélben - a székhely szerint illetékes területi kereskedelmi és iparkamarához kell eljuttatni.

A regisztráció elvégezhető személyesen is a székhely szerint illetékes kamara ügyfélszolgálatán.

 

Az adatlap kötelező és önkéntesen megadható adatokból áll, a nem kötelező jelleggel megadható adatok közlése a regisztrációs szám kiadását nem befolyásolja, de a közölt adatok valódiságáért az adatközlő felel.

 

Az adatlap kitöltését szintén a honlapokon elérhető kitöltési útmutató segíti.

 

Az 5.000,- Ft éves kamarai hozzájárulás összegének befizetési határideje mindig tárgyév március 31., mely a területi kereskedelmi és iparkamara erre a célra elkülönített bankszámlájára (10700237-02051404-52000001)történő átutalással teljesíthető. Az összeg átutalásánál a közlemény rovatba feltétlenül kérjük feltüntetni a befizető adószámát és a „kamarai hozzájárulás” szöveget.

A banki átutalás mellett lehetőség van az ügyfélszolgálatokon történő készpénz-befizetésre is.

 

Nem köteles kamarai hozzájárulást fizetni az egyéni vállalkozó, ha vállalkozási tevékenységét a naptári év teljes időszakában szünetelteti és ezt a nyilvántartását vezető területi gazdasági kamarának bejelenti.

 

A kérelmező a nyilvántartásba vételről – amennyiben a regisztrációja során ezen elérhetőségét megadta – a területi kereskedelmi és iparkamarától elektronikus értesítést kap, amely tartalmazza a vállalkozás kamarai regisztrációs számát, valamint azt, hogy az 5.000,- Ft-os kamarai hozzájárulást is megfizette.

 

A hozzájárulásról számla nem készül, az a banki bizonylat, illetve befizetési pénztárbizonylat alapján számolható el.

 

A vállalkozások kamarai nyilvántartása nyilvános, mely az interneten, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a területi kereskedelmi és iparkamarák honlapjáról szabadon elérhető.

 

Köszönjük, hogy regisztrációjával hozzájárul ahhoz, hogy olyan kamarai nyilvántartás jöhessen létre, amely szándékaink szerint javítja az üzleti forgalom biztonságát, valamint a vállalkozások és a kormányzat számára egyaránt hasznosítható információkkal tud szolgálni.

 

Amennyiben további kérdése van, vegye fel a kapcsolatot kamaránkkal az alábbi elérhetőségek valamelyikén.

 

Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
Honlap: www.tmkik.hu
Elektronikus levelezési cím: kamreg@tmkik.hu, kamara@tmkik.hu

Telefon: +36 74 411-661

 

Ügyfélfogadási idő:   Hétfőtől – csütörtökig 8:00 – 12:00 óráig és 13:00 – 16:00 óráig

                                  Pénteken 8:00 – 11:30 óráig

Bankszámlaszám: 10700237-02051404-52000001

 

 

Ügyfélszolgálati iroda – Dombóvár

7200 Dombóvár, Teleki u 7-9.

Telefon: +36 30 604-7893

Ügyfélfogadási idő: Előzetes telefonos egyeztetés alapján!