Üdvözöljük a

Hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatása

honlapján!

-

Hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatása

Szerző: Dera | 2021. november 8.

A hazai gazdaság hosszú távú fenntartható növekedésének biztosítása érdekében kiemelten fontos a vállalkozások növekedési potenciáljának javítása, gazdasági teljesítményének erősítése, amelyet azonban hátráltat a kkv szektor hagyományos tőkehiánya, valamint az ebből adódó elavult, hiányos eszköz- és infrastrukturális ellátottsága. A Felhívás célja a mikro- és kisvállalkozások fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése.

>>>

Hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatása

 

A felhívás kódszáma:

GINOP-1.2.9-20

 

A program célja:

A korábbi programozási időszakok területi egyenlőtlenségek csökkentését, hátrányos helyzetű térségek felzárkoztatását célzó intézkedései kapcsán készült értékelések megállapították, hogy a kedvezményezett térségek esetében ugyan megmutatkoztak a javulás jelei, de az intézkedések csak korlátozottan érték el a kitűzött célokat. Az ott működő vállalkozások alacsonyabb abszorpciós képessége, a humán erőforrás problémák, valamint a nagy belső fejlettségi egyenlőtlenségek miatt az átlagosnál jóval kevesebb fejlesztés indult meg.

A szabad vállalkozási zónák kialakításával a Kormány elsősorban a leghátrányosabb helyzetű térségek felzárkóztatását szeretné elősegíteni.

A hazai gazdaság hosszú távú fenntartható növekedésének biztosítása érdekében kiemelten fontos a vállalkozások növekedési potenciáljának javítása, gazdasági teljesítményének erősítése, amelyet azonban hátráltat a kkv szektor hagyományos tőkehiánya, valamint az ebből adódó elavult, hiányos eszköz- és infrastrukturális ellátottsága. A Felhívás célja a mikro- és kisvállalkozások fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése.

 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

a) Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása

A 3.1.1. a) tevékenység költségének (technológiai eszközbeszerzés – új eszközök, berendezések, gépek beszerzése) a 3.1.2. b) tevékenység (ingatlan beruházás – építés, korszerűsítés, átalakítás, bővítés) költségével együtt el kell érnie a projekt elszámolható összköltségének legalább 50%-át.

Amennyiben a 3.1.2. b) tevékenység (ingatlan beruházás) nem képezi a projekt költségvetésének részét, a 3.1.1. a) tevékenység költségének önállóan kell elérnie a projekt elszámolható összköltségének legalább 50%-át.

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

A Felhívás 3.1.1. pontjában meghatározott tevékenységhez ( technológiai eszközbeszerzés – új eszközök, gépek, berendezések beszerzése) kapcsolódó alábbi tevékenységek támogathatóak:

 

b) A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlan beruházás (építés, korszerűsítés, átalakítás, bővítés).

 

c) Információs technológia-fejlesztés: új informatikai eszközök és szoftverek beszerzése (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el).

 

d) Képzés: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 20%-át érheti el).

 

e) Gyártási licenc, gyártási know-how, immateriális javak beszerzése és kapcsolódó költségek(a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 10%-át érheti el).

 

f) Bérköltség-támogatás igénybevétele (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el),

 

g) Munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítása (kizárólag Bérköltség-támogatás igénybevétele tevékenység megvalósítása esetén választható, mely a tevékenység elszámolható összköltségének pontosan 15%-a).

 

h) Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységek (kizárólag Bérköltség-támogatás igénybevétele tevékenység megvalósítása esetén választható, a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 0,5%-át érheti el).

 

i) Projektelőkészítés (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 7%-át érheti el).

 

j) Projektmenedzsment tevékenység igénybevétele (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 2,5%-át érheti el).

 

Az i) és j) pont szerinti tevékenységek kizárólag azon mikrovállalkozás által vehető igénybe, amely a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt település valamelyikén valósítja meg fejlesztését, és az igényelt vissza nem térítendő támogatás minimum 2.000.000 Ft, maximum 10.000.000 Ft.

 

A projektmegvalósításra rendelkezésre álló időtartam:

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre.

 

Területi korlátozás:

Azon mikrovállalkozás esetében, amely a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt település valamelyikén valósítja meg fejlesztését, a megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtását megelőzően legalább fél évvel kell bejegyzésre kerülnie, továbbá alkalmasnak kell lennie, illetve a projekt eredményeképpen alkalmassá kell válnia a projekt megvalósítására.

Azon mikro- és kisvállalkozás esetében, amely a Felhívás 2. számú mellékletében felsorolt település valamelyikén valósítja meg fejlesztését, a megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie, továbbá alkalmasnak kell lennie, illetve a projekt eredményeképpen alkalmassá kell válnia a projekt megvalósítására.

 

Támogatást igénylők köre

Támogatási kérelmet nyújthatnak be

 

a) az 1. értékelési szakaszban azon mikro- és kisvállalkozások, amelyek:

- a Felhívás 2. számú szakmai mellékletben felsorolt 162 településen:

- a Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentése érdekében szükséges fejlesztési programcsomagról szóló 1403/2019. (VII. 5.) Korm. határozatban; a „Felzárkózó települések” hosszú távú programjának megalapozásáról szóló 1404/2019. (VII. 5.) Korm. határozatban;

- az Új Roma Stratégiával (2019–2030) összefüggő feladatok meghatározásáról szóló 1426/2019. (VII. 26.) Korm. határozatban;

- a „Felzárkózó települések” és a gazdaságélénkítő program folytatása érdekében teendő további intézkedésekről szóló 1186/2020. (IV. 28.) Korm. határozatban meghatározott, nem a Közép-magyarországi régióban található településen valósítják meg fejlesztéseiket;

vagy

- a 2. 3. és 4. értékelési szakaszban azon mikrovállalkozások, amelyek:

a Felhívás 1. számú szakmai mellékletben felsorolt - szabad vállalkozási zónának minősülő, vagy szabad vállalkozási zónának nem minősülő területen található, 5000 fő alatti - településen valósítják meg fejlesztéseiket.

 

A 2. 3. és 4. értékelési szakaszban kizárólag mikrovállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet.

 

b) amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),

 

c) amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt.

 

d) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodók vagy kettős könyvvitelt vezető vállalkozások, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető vállalkozások fióktelepei.

 

e) amelyek rendelkeznek az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által, a támogatási kérelem benyújtását megelőzően kiállított tanúsítvánnyal, amennyiben a Felhívás 2. számú mellékletében felsorolt település valamelyikén valósítják meg fejlesztésüket és minimum 10.000.001 Ft, maximum 60.000.000 Ft az igényelt vissza nem térítendő támogatás összege.

 

f) amelyek a támogatási kérelem benyújtásakor szerepelnek az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 260. § (1) bekezdése szerint közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban.

 

Pályázók köre:

Jogi forma szerint:

-          egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodók, SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek,

-          szövetkezetek.

-          Kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok:

113 Korlátolt felelősségű társaság; 114 Részvénytársaság; 116 Közkereseti társaság; 117 Betéti társaság; 121 Szociális szövetkezet; 122 Takarék- és hitelszövetkezet; 123 Iskola szövetkezet ; 124 Agrárgazdasági szövetkezet; 126 Biztosító és viszontbiztosító szövetkezet; 129 Egyéb szövetkezet; 141 Európai részvénytársaság (SE); 142 Európai szövetkezet (SCE); 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe; 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság; 573 Nonprofit részvénytársaság; 575 Nonprofit közkereseti társaság; 576 Nonprofit betéti társaság; 228 Egyéni cég; 231 Egyéni vállalkozó

 

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja:

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2021. február 18. csütörtök 9:00 órától 2021. december 9. csütörtök 10:00 óráig van lehetőség.

 

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési szakaszokban benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

1. értékelési szakasz: 2021. február 18. 9 óra 00 perctől 2021. március 4. 10 óra 00 percig

2. értékelési szakasz: 2021. április 30. 9 óra 00 perctől 2021. május 12. 10 óra 00 percig

3. értékelési szakasz: 2021. május 25. 9 óra 00 perctől 2021. június 7. 10 óra 00 percig

4. értékelési szakasz: 2021.november 9. 9 óra 00 perctől 2021. december 9. 10 óra 00 percig

 

Az 1. értékelési szakaszban kizárólag azok a mikro- és kisvállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek a Felhívás 2. számú mellékletében felsorolt települések valamelyikén valósítják meg fejlesztésüket,

A 2. 3. és 4. értékelési szakaszban kizárólag azok a mikrovállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek a Felhívás 1. számú szakmai mellékletben felsorolt - szabad vállalkozási zónának minősülő, vagy szabad vállalkozási zónának nem minősülő területen található, 5000 fő alatti - településen valósítják meg fejlesztéseiket.

 

A projekt maximális elszámolható összköltsége:

A projekt elszámolható összköltsége nem haladhatja meg a legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója szerinti árbevétel kétszeresét.

 

A támogatás összege:

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

- a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt településeken minimum 2.000.000 forint, maximum 10.000.000 forint.

- a Felhívás 2. számú mellékletében felsorolt településeken minimum 10.000.001 forint, maximum 60.000.000 forint.

A Felhívás 1. és 2. számú mellékletében felsorolt, mindkét településlistán szereplő településekre vonatkozóan a támogatást igénylő dönt, hogy melyik kategóriában nyújt be támogatási kérelmet.

 

A támogatás maximális mértéke:

a) a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt településeken az összes elszámolható költség 70%-a,

b) a Felhívás 2. számú mellékletében felsorolt településeken az összes elszámolható költség 100%-a lehet.

 

Előleg:

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás összegének legfeljebb

- 25%-a, de természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, nonprofit gazdasági társaság kedvezményezett esetén legfeljebb 15 millió forint,

 

 

Csatolt állományok: