Üdvözöljük a

Tisztelt Gazdálkodók!

honlapján!

-

Tisztelt Gazdálkodók!

Szerző: Dera | 2020. március 17.

A Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara – tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletre – az Innovációs és Technológiai Miniszter által meghatározott szakképzési feladatok ellátásának rendjéhez igazodva az alábbiakról tájékoztatja Önöket:

>>> 

 • A közismereti és szakmai elméleti ismeretanyag oktatása tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre (szükséges eszközök hiányában a területileg illetékes szakképzési centrum gondoskodik erről a tanulók részére legfeljebb 5 fős csoportokban).
 • A szakmai gyakorlati oktatást lehetőség szerint digitális munkarendben, vagy egyéni felkészüléssel, projektfeladat előírásával kell teljesíteni.
 • Amennyiben a duális képzés keretében a gyakorlati képzőhely, a gazdasági kamara, az iskola vagy a tanuló – kiskorú tanuló esetében törvényes képviselője – úgy ítéli meg, hogy a tanulószerződéses tanuló gyakorlati oktatása a képzőhelyen biztonságosan nem megoldható, az iskola és a gyakorlati képzőhely közösen dönt a gyakorlati oktatás halasztásáról, vagy digitális munkarendben történő megszervezéséről. Ilyen esetben a közismereti és szakmai elméleti tananyagtartalmak oktatását át kell csoportosítani.
 • A tanuló a duális képzőhelyen történő gyakorlati oktatásra nem kötelezhető.
 • Amennyiben a duális képzőhely a továbbiakban is megtartja a gyakorlatot, kiemelt figyelmet kell fordítani az alábbi, járványügyi szempontból elvárt szempontok betartására, erről nyilatkoznia kell az iskola felé:
 • az oktatók a helyszínen gondoskodnak arról, hogy a tanulócsoportok egymástól elkülönítve használják a szociális helyiségeket és az étkezőt
 • a gyakorlati munka során gondoskodnak arról, hogy 1 munkahelyen 1 tanuló tartózkodjon a védőtávolság betartásával
 • ha a szülő úgy dönt, hogy nem küldi el a tanulót a gyakorlati foglalkozásra, akkor a hiányzás igazoltnak minősül
 • a termelő területeket a felelős oktató nyilatkoztatja az előírt szabályok betarthatóságáról, betartásáról
 • A 2020. március 15. napját követően esedékes szintvizsgákat el kell halasztani, iskolai egyeztetés alapján az összefüggő szakmai gyakorlat kezdetére, a tanulók szintvizsga nélkül is tanulószerződést köthetnek.
Ami a gyakorlati képzéssel kapcsolatos részletszabályokat (juttatás, elszámolás) illeti a pandémiás időszakban, ezekről még nem kaptunk egyértelmű információkat a jogalkotó minisztériumtól – tekintettel arra, hogy a helyzet naponta változik.
 • Az elszámolással kapcsolatban további intézkedésig kérjük a normál menetrend szerint járjanak el, hiszen az éves bevallásban lesz lehetőség a korrekcióra, esetleg önrevízióra, amennyiben változnak majd az elszámolási előírások.
Kérjük a képzőhelyeket, hogy az alábbi online felületen legkésőbb 2020. március 18. szerda 12 óráig nyilatkozzanak arról, hogy továbbra is vállalják-e a tanulók képzését. Ha valaki e lehetőség mellett dönt, erről a döntésről vagy később ennek megváltoztatásáról pontos adatokkal tájékoztatni kell az illetékes kamarát is!
 
https://forms.gle/5CmbWJPM5H4QqGSD6
 

Jó egészséget kívánva!
 
 
Hága László                           Vidáné Hévizi Bernadett
  titkár                                       szakképzési vezető